TECHNOLOGY

4D ултразвук на дојка

Ракот на дојката може да се дијагностицира со помош на 4D ултрасонографија на дојка, која е апарат за снимање. 4D ултрасонографијата е позната и како волуметриски ултразвук на дојка или Автоматски волуметриски скенер на дојка (ABVS).

4D ултразвук на дојка

Overview

Ултрасонографијата е префериран уред за евалуација на градите, поради неговата леснотија на користење и брзината на примена меѓу радиолошките дијагностички методи, недостатокот на зрачење и ниската цена.

Во густите ткива на дојката, автоматскиот ултразвук на дојка се користи како додаток на мамографијата за скрининг за рак на дојка.   

Кога резултатите од мамографскиот скрининг се нормални или бенигни, автоматскиот ултразвук на дојка може да се користи како додаток на мамографијата за скрининг за рак на дојка кај жени со густо ткиво на дојка.

 

Контакт линии

Контактирајте со нас преку нашите сметки на социјалните медиуми, WhatsApp или со пополнување формулар.

Hera Healthcare