TECHNOLOGY

Artis Zeego

Artis Zeego е иновативен систем за генерирање и детекција на Х-зраци. И иако овој апарат е ориентиран за интервентна радиологија и кардиологија, може да се користи и за хибридни процедури и минимално инвазивна хируршка ангиографија.

Artis Zeego

Преглед

Доловувајќи повеќе од човечката анатомија отколку кога се користат сите претходни конвенционални системи за ангиографија, обезбедените информации овозможуваат итно прилагодување на новите ситуации или корекции и овозможување на флексибилност на медицинските тимови додека се намалува потребата за последователни операции.

Artis Zeego може да се инсталира на различни позиции: биплан, монтиран на таван, монтиран на под и мултифункционални конфигурации во зависност од просторот и потребите.
 

Придобивки

*Намалена доза на зрачење при интервентни процедури.
*Зајакнат контраст и острина на сликата што ќе го зголеми успехот на процедурите.
*Ефикасно и транспарентно следење, известување и документација на дозата.
*Слобода на движење преку комбинација на рака во облик на Ц и моќен робот.

Контакт линии

Контактирајте со нас преку нашите сметки на социјалните медиуми, WhatsApp или со пополнување формулар.

Hera Healthcare