TECHNOLOGY

Брахитерапија

Брахитерапија или внатрешна радиотерапија е метод на зголемување на дозата добиена од туморот пред или по надворешна радиотерапија со цел да се подобри локалната контрола на болеста.

Брахитерапија

Преглед

Доаѓа од грчкиот збор „браки“, што буквално значи „близу“. Брахитерапијата е форма на зрачење во која радиоактивни извори се вметнуваат во телесните шуплини или помеѓу ткивата привремено.

Иако повисоки дози се даваат на поголема површина и се постигнува подобрена контрола на туморот со администрирање пред или по надворешен третман, ризикот од нормални ткивни компликации се намалува бидејќи се даваат помалку дози на чувствителното ткиво што го опкружува туморот.

Брахитерапијата може да се примени на

* Гинеколошки тумори
* Рак на простата
* Тумори на главата и вратот
* Бронхијални тумори
* Третман на саркоми на меки ткива

Контакт линии

Контактирајте со нас преку нашите сметки на социјалните медиуми, WhatsApp или со пополнување формулар.

Hera Healthcare