TECHNOLOGY

ПЕТ -МР

PET MR е кратенка за Позитронска емисиона томографија-магнетна резонанца. Тоа е сложена технологија за снимање што комбинира магнетна резонанца, морфолошка слика на меките ткива и функционално снимање на позитронска емисиона томографија.

ПЕТ -МР

Преглед

Обично PET MR скеновите се користат за да се добијат детални тридимензионални слики од функционалноста на клетките во телото, кои исто така помагаат да се открие широк избор на канцери, нивните фази и нивниот одговор на третманот. Дополнително, PET MR скеновите може да послужат за идентификување на голем број невролошки состојби поврзани со мозокот.

Како работи?

Магнетната резонанца користи силни магнетни полиња и радио бранови за да произведе детални слики од внатрешноста на телото. МР е уникатен по тоа што користи комбинација од магнети со висока јачина на поле и радио бранови, како и магнетни својства на водородот во водата, за да создаде детални слики.  

И додека трае MR скенирањето, PET скенерот истовремено собира информации, па оттука и сложената природа на уредот.
 

Придобивки

Помалку зрачење: тоа што е хибриден систем го изложува пациентот на помалку зрачење во споредба со посебните традиционални ПЕТ/КТ скенови.


Точност на откривање: Идеален за планирање на интервенција бидејќи прецизно го открива туморот што го прави вреден за пациентите со рак.


Подобро искуство на пациентот: бидејќи системот е хибриден, на пациентите им треба само еден состанок за да поминат низ скенирање. Овој метод во основа е временски ефикасен.
Ефикасност: открива болести кои всушност не се појавуваат на други методи и технологија за сликање.

Контакт линии

Контактирајте со нас преку нашите сметки на социјалните медиуми, WhatsApp или со пополнување формулар.

Hera Healthcare