Prof. Selçuk Peker, M.D.

Prof. Selçuk Peker, M.D.

Prof. Selçuk Peker, M.D.

Dr. Peker received his medical degree from the Hacettepe University and graduated from the Hacettepe University Neurosurgery residency program in 1993. After working in some clinics in Ankara, Alanya and İstanbul, Dr. Peker joined the faculty of the Department of Neurological Surgery at the Marmara University in May 1999 and later was named chief of stereotactic and functional neurosurgery.

Prof. Selçuk Peker, M.D.

Accept Video Calls

Biography

Dr. Peker received his medical degree from the Hacettepe University and graduated from the Hacettepe University Neurosurgery residency program in 1993. After working in some clinics in Ankara, Alanya and İstanbul, Dr. Peker joined the faculty of the Department of Neurological Surgery at the Marmara University in May 1999 and later was named chief of stereotactic and functional neurosurgery. He did his gamma knife radiosurgery fellowship in University of Pittsburgh Medical Center and pain surgery and movement disorder surgery fellowship in Oregon Health Sciences University. Dr Peker joined the Acibadem Health Group in 2005. He served as Professor of Neurosurgery in Acibadem University Department of Neurosurgery. He was the chief of Gamma knife radiosurgery center and Movement Disorder Surgery program.

In 2017 he joined Koç University Department of Neurosurgery. He is the Chair of Department of Neurosurgery. He is the chief of Gamma Knife Radiosurgery Center and Movement Disorder Surgery program.

His work in stereotactic radiosurgery spans the breadth of that field including studies in cerebral vascular malformations, benign and malignant brain tumors, trigeminal neuralgia, epilepsy. He performs lesion surgery and DBS surgery for movement disorders.

He is now President of Turkish Neuromodulation Society.

Dr. Peker has published 136 articles in refereed journals. He performed 194 presentations in International and National Meetings. He presented 234 conferences as a guest scientist or visiting professor.

Articles

SCIENTIFIC ARTICLES

 1. Akyoldaş G, Tuğcu ES, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Santral nörositom tedavisi için Gamma Knife radyocerrahisi: 25 hastanın tek merkez deneyimi. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
 2. Samancı MY, Atasoy AI, Aygün MS, Peker S : Gama bıçağı radyocerrahisi sonrası radyasyon nekrozunu tümör ilerlemesinden ayırt etmek için MRI tabanlı tedavi yanıt değerlendirme haritaları (TRAM’lar) ve radyomik özellikler. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
 3. Samancı MY, Hergünsel ÖB, Atasoy AI, Karaköse F, Bölükbaşı Y, Peker S : Hipofraksiyone gama bıçağı radyocerrahisi ile tedavi edilen büyük intrakraniyal meningiomlu hastalarda kısa dönem sonuçlar. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
 4. Sezen D, Bölükbaşı Y, Atasoy AI, Alpan V, Sağlam Y, Selek U, Peker S : Üç ila beş fraksiyonda çerçevesiz fraksiyone Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society Toplantısı, Dubai, 2018
 5. Atasoy AI, Bölükbaşı Y, Sezen D, Sağlam Y, Alpan V, Selek U, Peker S : Gamma Knife Icon’da fraksiyone tedavilerin klinik yolu. Leksell Gamma Knife Society Toplantısı, Dubai, 2018
 6. Şirin A, Şengöz M, Yılmaz M, Peker S : Fasiyal sinir schwannomları için Gamma Knife radyocerrahisi. 13 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi, 28 Mayıs-1 Haziran, 2017 Montreoux, İsviçre
 7. Peker S : Beyin sapı lezyonları için stereotaktik biyopsi. Sırp Nöroşirürji Derneği Birinci Yıllık Toplantısı, 31 Ekim 2015, Belgrad, Sırbistan
 8. Peker S : Davranış bozuklukları için radyocerrahi. 2 nd Güneydoğu Avrupa Nöroşirürji Derneği Toplantısı, 22-24 Ekim 2015 Saraybosna, Bosna Hersek
 9. Peker S , Yılmaz M, Çakaloğlu HC, Şengöz M: Olfaktör oluk meningiomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 27-30 Eylül 2015, New Orleans, ABD
 10. Peker S : Davranış bozuklukları için radyocerrahi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 27-30 Eylül 2015, New Orleans, ABD
 11. Peker S , Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Yılmaz M, Şengöz M: Tekrarlayan yüksek dereceli gliomalar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. 19 inci Nöroonkoloji, Miami, Florida, ABD Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı 2014 13-16 Kasım
 12. Peker S : Parasagital meningiomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 10 inci Beyin Cerrahları, Astana’da, Kazakistan, 2014 Eylül Asya Kongresi
 13. Bolluk Kılıç B, Peker S : Holmes tremoru için çoklu hedef derin beyin stimülasyonu. ASSFN Bienali Toplantısı, Mayıs 2014, Washington DC, ABD
 14. Peker S , Üçüncü Kefeli A, Şengöz M, Pamir MN: Beyin sapı kavernomları için Gamma Knife radyocerrahisi. 65 inci Nöroşirurji, 1 Alman Cemiyeti Yıllık Toplantısı st Türk Nöroşirürji Derneği ile Ortak Meeeting, Mayıs 2014, Dresden, Almanya
 15. Peker S , Arslan Kabalay I, Tezcanlı EK, Şengöz M, Çizmeli O, Pamir MN: AVM’ler için Gamma Knife radiocerrahi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri. 65 inci Nöroşirurji, 1 Alman Cemiyeti Yıllık Toplantısı st Türk Nöroşirürji Derneği ile Ortak Meeeting, Mayıs 2014, Dresden, Almanya
 16. Abacıoğlu U, Özen Z, Arifoğlu A, Günhan B, Kayalılar N, Yılmaz M, Peker S , Şengöz M, Gürdallı S, Cozzi L: Gamma Knife’a kıyasla iyi huylu beyin lezyonları için düzleştirici filtresiz foton ışınlarına sahip VMAT radyocerrahi. ESTRO Toplantısı, Nisan 2014, Wien, Almanya
 17. Peker S : AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri. 1 st Uluslararası Konferansı “Nöroşirurji Gerçek Sorunları” Nisan 2014, Buhara, Özbekistan
 18. Tezcanlı E, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Çocuklarda ve ergenlerde schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi Nöro-Onkoloji, 8. St. Jude-VIVA Forumu ile birlikte 16. Uluslararası Pediatrik Nöro-Onkoloji Sempozyumundan Özetler, 28 Haziran – 2 Temmuz 2014, Singapur ek 1 ; 16 (Ek 1),  i127-i136.
 19. Peker S : Vestibüler schwannomlar için gama bıçağı cerrahisi. Ürdün Nörolojik Cerrahlar Derneği Bölgesel Konferansı, Kasım 2013, Dead Sea, Ürdün
 20. Peker S : Radyocerrahi beyin cerrahisi pratiğini nasıl değiştirdi? 1 st Güneydoğu Avrupa Nöroşirürji Derneği (seens), Ekim 2013, Belgrad, Sırbistan Kongresi
 21. Şengöz M, Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Peker S , Pamir N. Brainstem Metastazların Gamma Knife Radiosurgery ile Tedavisi. Journal of Radiosurgery and SBRT, ISRS Abstracts, Haziran 2013, Toronto, Kanada
 22. Şengöz M, Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Peker S , Pamir MN: Beyin sapı metastazlarının gama bıçaklı radyocerrahi ile tedavisi. 11 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi (ISRS), 16-18 Haziran 2013, Toronto, Kanada
 23. Tezcanlı E, Şengöz M, Yılmaz M, Özek M, Peker S : Pediatrik arteriyovenöz malformasyonlar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Pediatrik Radyasyon Onkolojisi Derneği Toplantısı, 8-11 Mayıs 2013, Louisville, ABD
 24. Tezcanlı E, Şengöz M, Peker S : Pediatrik pilositik astrositomlar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Pediatrik Radyasyon Onkolojisi Derneği Toplantısı, Haziran 2011, Venedik, İtalya
 25. Peker S , Şengöz MN, Arman F, Pamir MN: Arteriyovenöz malformasyonlar için gama bıçaklı radyocerrahi sonrası nöbet sonucu. 10 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi 2011 08-12 Mayıs, Paris, Fransa
 26. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Juguler foramen schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 10 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi 2011 08-12 Mayıs, Paris, Fransa
 27. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Juguler foramen schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Anadolu Asya Dostluk Toplantısı, Şubat 2011, İstanbul
 28. Peker S : Juguler foramen schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. EGKS Buluşması, Kasım 2010, İstanbul
 29. Peker S , Yıldız E, Pamir MN: Sağlıklı deneklerde trigeminal sinirin sisternal kısmının hacmi. CNS Yıllık Toplantısı, San Francisco, ABD, Ekim 2010
 30. Öztürk Ö, Peker S , Üneri C: Gama bıçağı stereotaktik radyocerrahinin bir komplikasyonu olarak sensorinöral işitme kaybı: İki olgu sunumu. Mısır Uluslararası Otolarengoloji Kongresi, Şarm El-Şeyh, Mısır, 2010
 31. Peker S , Akgün Y, Şengöz M: Tremor tedavisi için Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 15. Uluslararası toplantısı, Atihens, Yunanistan, 2010
 32. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiyomlarında Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 15. Uluslararası toplantısı, Atina, Yunanistan, 2010
 33. Peker S , Şengöz M, Özek MM, Pamir MN: Pilositik astrositomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Ortadoğu Nöroşirürji Sempozyumu 2010 08-11 Nisan, İstanbul
 34. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Vestibüler schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Ortadoğu Nöroşirürji Sempozyumu 2010 08-11 Nisan, İstanbul
 35. Kara Ö, Baykan N, Ustalar Özgen S, Peker S , İşbir O: Derin beyin stimülasyonu ve anestezi. 2 nd Toplam İntravenöz Anestezi Dünya Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Berlin, Almanya
 36. Peker S , Şengöz M: Pilositik astrositomların Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 13. Uluslararası toplantısı, Quebec City, Kanada, 2008
 37. Işık U, Peker S , Belirgen M, Özek MM: Holmes tremorunun ventral intermedius nükleus derin beyin stimülasyonu ile tedavisi. 7 inci Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2007 Kuşadası, İzmir
 38. Işık U, Peker S , Özek MM: Pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyona bağlı distonisi olan iki çocukta pallidal uyarı. 7 inci Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2007 Kuşadası, İzmir
 39. Kılıç T, Toktaş Z, Abacıoğlu U, Pazarlı H, Peker S , Pami MN: Gamma bıçak stereotaktik radyocerrahi: Uvea melanomlarında tercih edilen tedavi. 5 inci Nöro-Onkoloji Asya Derneği’nin Toplantısı, 02-04 Kasım 2007, İstanbul
 40. Kılıç T, Belirgen M, Peker S , Abacıoğlu U, Pamir MN: Kavernöz sinüs meningiomlarının gama bıçak radyocerrahisini takiben hacim değişiklikleri. 5 inci Nöro-Onkoloji Asya Derneği’nin Toplantısı, 2-4 Kasım 2007, İstanbul
 41. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavernöz hemanjiyomlarında Gamma Knife radyocerrahisi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 15-20 Eylül 2007, San Diego, ABD
 42. Peker S , Dinçer A, Pamir MN: Normal Bireylerde Trigeminal Sinirin Vasküler Kompresyonu: 3D CISS Dizisi ile 200 Sinirin 3 Tesla MR İncelenmesi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 15-20 Eylül 2007, San Diego, ABD
 43. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavenöz hemanjiyomlarında gama bıçaklı radyocerrahi. 8 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi, 23-27 Haziran 2007, San Francisco, ABD
 44. Peker S , Akgün Y, Kaya D, Işık U: Hareket bozuklukları cerrahisi: Tek cerrah deneyimi. 11 inci Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi. 3-7 Haziran 2007, İstanbul
 45. İşbakan F, Şengöz M, Peker S , Bilge H, Büyüksaraç B, Özen Z, Ülgen Y: Doku homojensizliklerine yakın normoksik jel dozimetri ile 3-D Gamma bıçak doz dağılımı. 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Seul, Güney Kore, 2006
 46. Peker S , Atasoy BM, Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Uveal melanom için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Leksell Gamma Knife Society’nin 13. Uluslararası toplantısı, Seul, Güney Kore, 2006
 47. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Vestibüler schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005 Brüksel’de ve, Belçika
 48. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarının tedavisinde gama bıçaklı radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005, Brüksel, Belçika
 49. Peker S , Atasoy BM, Şengöz M, Abacıoğlu U, Kılıç T, Pamir MN: Nazofarenks karsinomu için eksternal radyoterapi sonrası stereotaktik radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005, Brüksel, Belçika
 50. Atasoy BM, Abacıoğlu U, Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Gamma bıçak stereotaktik radyocerrahi for nazofaringeal karsinom, ECCO 13- The European Cancer Conference, Paris, European Journal of Cancer Supplements Vol. 3, (No. 2), 411, 2005
 51. Pamir MN, Peker S , Dinçer A, Özek MM: İntraoperatif MR görüntüleme: 3T MR sistemi ile ön sonuçlar. Academia Eurasiana Neurochirnırgica 13 inci Sözleşmesi, 1-03 Eylül 2005 Bamberg, Almanya
 52. Abacıoğlu U, Şengöz M, Tezcanlı E, Akpulat S, Peker S , Sav A, Pamir MN: Oligodendroglial tümörlerin tedavi sonuçları ve MIB-1 etiketleme indekslerinin prognostik önemi. XXIII. Dünya Patoloji ve Laboratuvar Tıbbı Kongresi, 26-30 Mayıs 2005, İstanbul, Türkiye
 53. Abacıoğlu U, Şengöz M, Tezcanlı E, Akpulat S, Peker S , Sav A: Oligodendroglial tümörler için MIB-1 etiketleme indekslerinin prognostik önemi. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Yıllık Toplantısı 13-17 Mayıs 2005, Orlando, FL, ABD
 54. Kılıç T, Belirgen M, Peker S , Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi ile tedavi edilen hipofiz adenomları: Minimum 3 yıllık takip ile 100 olgunun hacimsel analizi. AANS Toplantısı, 2005, New Orleans, ABD
 55. Pamir MN, Peker S : Hipofiz fossasının yan duvarlarının mikrocerrahi anatomisi. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
 56. Pamir MN, Peker S : Beşinci sinirin periferik-merkezi miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomik yapısı. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
 57. Pamir MN, Peker S : Üçüncü ventrikül kolloid kistlerinin maruz kalmaları. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
 58. Gerçek A, Peker S , Kılıç T, Özek MM, Pamir MN: Pediatrik hastalarda Gamma bıçaklı radyocerrahide anestezik yaklaşım. 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Wien, Avusturya, 2004
 59. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN, “Trigeminal schwannomlar için Gamma Knife radyocerrahisi” 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Wien, Avusturya, 2004
 60. Atasoy BM, Peker S , Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Stereotaktik radyocerrahi sonrası trigeminal schwannomalı hastaların sonuçları. 2 nd Olmayan habis Hastalıklar Radyoterapi üzerinde ESTRO Toplantısı. Nice, Fransa, 2004
 61. Pamir MN, Kılıç T, Peker S , Sengöz M: Gamma-Knife radyocerrahisi ile tedavi edilen hipofiz adenomlarının radyolojik ve endokrinolojik sonuçları. 12 th European Congress of Neurosurgery, European Association of Neurological Societies (EANS), 7-12 Eylül, Lizbon, Portekiz, 2003.
 62. Gerçek A, Peker S , Doğan İV, Kılıç T, Özek MM, Pamir MN: Gama bıçaklı radyocerrahi boyunca çocuk hastalara anestezik yaklaşım. Pediatrik Anestezi Derneği ve Japon Pediatrik Anesteziyoloji Derneği’nin ortak toplantısı, San Francisco, ABD, 2003
 63. Peker S , Türe U, Pamir MN, Trigeminal nevralji tedavisi için mikrovasküler dekompresyon. 10. Dünya Ağrı Kongresi, San Diego, ABD, 2002
 64. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Meningiomlarda Gamma Knife radyocerrahisi. 11 inci Leksell Gamma Knife Derneği, Prag Uluslararası toplantısında, 2002 Cumhuriyeti Kontrol
 65. Peker S , Kılıç T, Abacıoğlu U, Şengöz M, Pamir MN: Trigeminal schwannomlar için Gamma Knife radyocerrahisi. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
 66. Kılıç T, Peker S , Şeker A, Akalın S, Erzen C, Pamir MN: Hipofiz adenomlarının üçüncü yıl radyolojik ve endokrinolojik sonuçları. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
 67. Kılıç T, Peker S , Konya D, Baltacıoğlu F, Çekirge S, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi sonrası arteriyovenöz malformasyonların ikinci yıl takip sonuçları. IV inci Serebral Venöz Sisteminde Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
 68. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarında Gamma Knife Radyocerrahi. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
 69. Deyneli O, Yavuz D, Sezgin YÖ, Şeker A, Peker S , Şengöz M, Kılıç T, Pamir MN, Akalın S: Stereotaktik Gamma Knife Radiosurgery in the Treatment of Hipofiz Tümörleri. 23 rd Türkiye, Endokrin Dernekleri Avrupa Federasyonu, İstanbul, 2000 Türkiye ile Ortak toplantının Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
 70. Peker S , Kılıç T, Şeker A, Sengöz M, Akalın S, Pamir N: Gamma Knife Radiosurgery for Hipofiz Adenomları. 10 inci Gamma Knife Derneği, Squaw Valley, ABD, 2000 Uluslararası toplantısında
 71. Tekkök IH, Erbengi A, Peker S : Pediatrik beyin apsesinin yönetimi. ESPN XIII. Kongresi, Berlin 1992
 72. Peker S , Palaoğlu S, Akpınar G, Erbengi A: Çocuklarda subdural ampiyemler. ESPN XIII. Kongresi, Berlin 1992
 73. Palaoğlu S, Bavbek M, Peker S , Önol B, Erbengi A: Kemikleşmiş büyüme hormonu salgılayan adenom. EANS Kış toplantısı, Selanik, Yunanistan, 1992
  1. Kara M, Samancı Y, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Yüksek riskli laktotrof adenomlar için Gamma Knife radyocerrahisi: Uzun dönem sonuçlar. J Clin Neurosci 2021 (Kabul Edildi)
Show More

Education

 • 1978 - 1984
  Hacettepe University

  MEDICINE SCHOOL

 • 1987 - 1993
  Hacettepe University

  NEUROSURGERY SPECIALIST

 • 2001 - 2005
  Marmara University Medicine School

  ASSISTANT PROFESSOR

 • 2008 - 2011
  Acıbadem MAA University Medicine School

  DEPARTMENT OF NEUROSURGERY FACULTY ASSOCIATE PROFESSOR.

 • 2011 - 2016
  Acıbadem MAA University Medicine School

  DEPARTMENT OF NEUROSURGERY PROF. DR.

Awards

 • 1992
  Ali Sukru Iskefiyeli Award Turkish Neurosurgery Society
 • 1993
  Scientific Achievement Award Hacettepe University
 • 2003
  Scientific Achievement Award Marmara University
 • 2011
  Paper Of The Year Turkish Neurosurgery Association 25. Congress